Новокаховський виконком затвердив порядок надання одноразової матеріальної допомоги

Новокаховський виконком на останньому засіданні, яке відбулося 23 лютого, затвердив «Положення про порядок надання одноразової матеріальної допомоги громадянам Новокаховської міської територіальної громади».

Положення визначає умови та порядок надання одноразової матеріальної допомоги для підтримки незахищених верств населення, громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Згідно положення, до обставин, які підтверджують скрутне становище, належить:

–  небезпечна подія, внаслідок якої завдано шкоду здоров’ю або збитки майну заявника, що призвели до його скрутного становища;

 –  хвороба заявника, яка потребує дороговартісного лікування, придбання ліків чи фінансових витрат для проведення стаціонарного лікування;

–   надзвичайна ситуація, яка може привести до порушення нормальних умов життєдіяльності заявника;

– смерть годувальника, внаслідок чого заявник опинився у скрутному становищі.

Матеріальна допомога надається за рахунок коштів бюджету Новокаховської міської ТГ. Її розмір визначається виходячи з обставин, що склалися, враховуючи рівень забезпеченості сім’ї:

– громадянам на проведення медичних операцій, довготривалого лікування, особам, які потерпіли внаслідок пожежі, стихійного лиха — від 1000 до 3000 гривень;

– іншим категоріям громадян, що опинились в складних життєвих обставинах – від 500 до 1500 гривень.

В окремих випадках громадянам, які опинилися в дуже складних життєвих обставинах, матеріальна допомога може бути більшою від розміру, встановленого положенням, але не більшою ніж 10000 гривень.

Матеріальна допомога надається сім’ї не більше, ніж один раз на рік. У разі зміни обставин, в особово гострих життєвих ситуаціях питання надання допомоги, як виняток, може бути розглянуто вдруге.

Питання про надання матеріальної допомоги розглядається відповідно до обставин на підставі поданих документів

Допомога надається на підставі рішення виконавчого комітету за пропозицією комісії по наданню громадянам одноразової матеріальної допомоги.