Будівництво Каховської ГЕС-2: питання та відповіді

На фоні повідомлення про планову діяльність ПрАТ «Укргідроенерго» щодо будівництва Каховської ГЕС-2 виникла необхідність більш детального інформування населення по проекту.

На найважливіші питання відповідає директор філії «Каховська ГЕС імені П.С.Непорожнього» ПрАТ «Укргідроенерго» Олег Пащенко.

Як ви прокоментуєте сумніви щодо доцільності і необхідності будівництва Каховської ГЕС-2?

Щодо доцільності будівництва Каховської ГЕС-2, слід зазначити, що КаховськаГЕС потужністю 335 МВт та пропускною спроможністю води через агрегати 2880 м3/с експлуатується з 1955р., і будувалася другою після ДніпроГЕС.

Сталося так, що станції, які будувалися на Дніпрі в подальшому (в тому числі ДніпроГЕС-2), мали значно більшу потужність і пропускну спроможність по воді, ніж Каховська ГЕС, яка є останньою сходинкою каскаду і не може швидко спрацьовувати той величезний об’єм води, який приходить у Каховське водосховище. Як наслідок, станція змушена працювати довший проміжок часу, тожі графік роботи з пікового переходить в напівпіковий і напівбазисний.

В періоди водопілля, через відсутність резервних потужностей на Каховській ГЕС, складається ситуація, при якій ГЕС цілодобовопрацює всіма наявними агрегатами на повну потужність. Проведення належного технічного обслуговування агрегатів при такому режимі експлуатації унеможливлюються.А у випадку, якщо одинз гідроагрегатів знаходиться в ремонті чи реконструкції, станція змушена скидати надлишки води через затвори водозливної греблі (холості водоскиди).

Таке використання водних ресурсів нераціональне і будівництво Каховської ГЕС-2 з встановленою потужністю 250 МВт і пропускною здатністю 2220 м3/с допоможе вирішити цілий ряд питань.

Передбачається, що максимально ефективне використання встановленої потужності Каховського гідровузла (ГЕС-1+ГЕС-2) буде досягнуто при синхронізації режимів роботи із станціями Дніпровського гідровузла. В цьому випадку витрата, що пропускається Дніпровським гідровузлом зможе бути ефективно використана Каховським гідровузлом.

Побоювання затоплень об’єктів пониззя Дніпра і вірогідність розмивів берегів та островів? Міф чи реальність?

Таке складне і відповідальне питання безумовно не могло лишитися поза увагою. Тому ще на стадії формування технічного завдання на розробку техніко-економічного обґрунтування будівництва (ТЕО «Будівництво Каховської ГЕС-2»), перед фаховим проектним інститутом ПрАТ «Укргідропроект» була поставлена чітка задача проведення водоенергетичних розрахунків і гідрологічних режимів при спільній роботі ГЕС-1+ ГЕС-2. За результатами проведених робіт, при одночасній роботі обох станцій на повну потужність (всіма наявними агрегатами) протягом 3-ох годин рівень в нижньому Дніпрі в районі міста Нова Каховка підніметься не більше, ніж до відмітки +0,83м відносно рівня Балтійського моря. Саме 3 години є тривалістю проходження вранішнього і вечірнього максимумів, а робота всіма наявними потужностями маловірогідна (практика показує, що завжди 1 з агрегатів знаходиться або в реконструкції або в капітальному ремонті), але проектний інститут при проектуванні виходить з найтяжчих умов.

Проводячи паралелі з нині існуючою ситуацією, пропонуємо взяти за приклад квітень 2018року, коли рівень нижнього б’єфу складав в середньому +0,87м÷0,93м, а в період, коли були підняті затвори для холостого водоскиду, сягав +0,97м. При цьому не було нарікань про підтоплення, розмиви, знищення червонокнижних рослин і таке інше.

Але навіть попри це,компанія ПрАТ «Укргідроенерго» наполягла на врахуванні у проектуванні берегоукріплювальних робіт. Тому проектним інститутом на стадії ТЕО були закладені такі роботи на складних ділянках русла Дніпра до самого Херсона. Об’єми зазначених робіт з берегоукріплення наразі переглядаються вже на стадії Проект і тільки в більшу сторону. Так вже є чітке розуміння необхідності берегоукріплення острова Козацького, пляжів та берегових ліній Нової Каховки, Солов’їного гаю та селища Козацьке. Зазначене охоплює далеко не все що проектується, а роботи по визначенню об’ємів тривають.

Звичайно можна пофантазувати про розвиток подій при сумісній роботі двох ГЕС на повну потужність в тривалому режимі, але тут треба розуміти, що від будівництва Каховської ГЕС-2 води в Дніпрі не стане більше, нажаль. А в період суттєвого паводку, навіть без будівництва ГЕС-2, Каховський гідровузол змушений збільшувати витрати води, щоб запобігти прориву греблі. І робиться це за рахунок холостих водоскидів через затвори водозливної греблі (в народі – «шандори»), як відбувалось навесні цього року.

Якщо проаналізувати роботу Каховського гідровузла з листопада 2017 року по червень 2018 року, можна зробити висновок, що Каховська ГЕС-2 допомогла б не допустити такого підвищення рівня води у нижньому б’єфі навесні. Саме в цей період відбувався тривалий паводок без явного характерного пікуі Каховська ГЕС змушена була працювати всіма наявними потужностями цілодобово, проте й такі заходи не дозволили спрацювати водосховище на необхідний рівень, тому навесні із збільшенням притоку води довелося її скидати через затвори.

При сумісній роботі ГЕС-1 і ГЕС-2 необхідного рівня у Каховському водосховищі було б досягнуто і навесні не було б такого значного підняття рівня води у пониззі Дніпра.

Що насправді буде з Дозорною (оглядовою) баштою під час проведення будівельних робіт? Чи не зазнає вона руйнації? Які заходи для збереження пам’ятки передбачені?

Останнім часом багато питань виникає про долю відомої вежі литовського князя Вітовта, під час будівництва Каховської ГЕС-2.

За результатами ТЕО планувалося розташування котловану під основні споруди майбутньої Каховської ГЕС-2 майже впритул до башти. Проектом передбачалися заходи щодо укріплення башти шляхом будівництва залізобетонної захисної стіни в грунті, але, зважаючи на звернення громадян і організацій,  ПрАТ «Укргідроенерго» ініціювало посилення заходів по збереженнюпам’ятки культури  в рамках наступної стадії проектування.

Генеральний проектувальник ПрАТ «Укргідропроект» пропонує передбачитинаступні заходи, направлені на збереження та захист Дозорної (оглядової) башти:

– зміщення осі основних споруд майбутньої Каховської ГЕС-2 на 50 метрів в біклівого берегуз метою забезпечення охорони за пам’ятками;

– виконання по радіусу 51 м від башти залізобетонної стіни вгрунті з посічених буронабивних паль діаметром 1,0 м, глибиною достатньою длязабезпечення стійкості грунту поблизу пам’ятки;

– проведення при необхідності превентивних археологічних досліджень довиконання земляних робіт;

– виконання цементаційної протифільтраційної завіси по контуру котловану, а такожв правобережному примиканні існуючої земляної греблі з метою зменшення впливуґрунтових вод на фундамент башти;

– виконання зворотної засипки котловану стоянів підвідного каналу (підпірних стін) піском після завершення будівельних робіт до проектної відмітки з рекультивацією;

– виконання після завершення робіт з будівництва узгодженого ландшафтного озеленення відповідної території з метою усунення впливу на пам’ятку вітрової ерозії та шкідливого впливу птахів, покращення естетичного вигляду майданчика навколо башти.

Зазначені заходи є оптимальними для збереження Дозорної башти, тому можна стверджувати, що пам’ятка не зазнає жодної шкоди як під час будівництва ГЕС-2,так і під час її подальшої експлуатації.

Які переваги від будівництва ГЕС-2 отримають прилеглі населені пункти?

1.Близько 650 робочих місць для місцевого населення на період будівництва.

Розвиток готельного, торгівельного та інших видів бізнесу зі сфери послу, адже щонайменше 350 осіб буде відрядженоз інших регіонів (забезпечення житлом,харчування, тощо).

3.Розвиток будівельної, транспортної інфраструктури, промислового виробництва (забезпечення будівельного майданчика бетоном, металом, піском, щебенем, тощо). 

4. Виконання берегоукріплювальних робіт в прилеглих населених пунктах за рахунок будівництва ГЕС-2.

5. Відновлення 100 км доріг (капітальне, з укладенням нового дорожнього полотна) після завершення будівельних робіт.

6. Розвиток інфраструктури районів, прилеглих до територій будівництва.

7. Благоустрій прилеглих до будівництва архітектурних та історичних пам’яток.

8.Облаштування зон відпочинку. 

9. Щонайменше 150 нових робочих місць для фахівців після завершення будівництва. 

10. Збільшення рівня освіти у спеціалізованих навчальних закладах, що пов’язано з попитом на фахівців.

11.Посилення швидкості течії сприятиме самоочищенню річки. 

12. Збільшення надійності та стабільності енергопостачання, що зменшить кількість відключень світла у домівках. 

13. Збільшення надходжень до місцевого бюджету за рахунок податкових відрахувань. 

14. Збільшення інвестиційної привабливості регіону.

Інформація надана прес-службою ПрАТ “Укргідроенерго”