Нова Каховка
C

» » УРСР vs Україна: в якій країні краще жити

УРСР vs Україна: в якій країні краще жити

26 соціально-економічних показників, які красномовно й правдиво розповідають про провали та перемоги молодої країни за роки незалежності.

 

Україна вийшла на сумний рекорд: ми єдина східноєвропейська держава, де представники майже всіх верств населення вважають, що їхні доходи зараз є меншими, ніж у передостанній рік існування Радянського Союзу. Такий стан речей (або сприйняття дійсності) — гарне підґрунтя для розквіту популізму й просування як у країні, так і за кордоном ідеї, що Україна — це failed state. Але відчуття та спогади — не найкращі індикатори економічних і соціальних змін у країні. Щоб тверезо подивитися, звідки починалася сучасна Україна й куди вона дійшла за останні 26 років, ми зібрали сухі статистичні дані про стан справ в економіці, медицині та освіті. Ми не аналізували причин та не робили одностайних висновків, залишивши це вам, нашим читачам. Приємної подорожі на 26 років у минуле.

 

1. Валовий внутрішній продукт

Показник

1991

Тренд

2016

У фактичних цінах, доларів

$77,4 млрд

$93,2 млрд

У постійних цінах 2010 року, доларів

$188,4 млрд

$124 млрд

ВВП за ПКС

$332,1 млрд$352,9 млрд

 

У 1991 році валовий внутрішній продукт України складав $77,4 млрд у поточних цінах (дані Світового банку). Для порівняння — це було більше за Ізраїль ($59,1 млрд) та Сінгапур ($45,5 млрд). Протягом періоду незалежності економіка «пережила» кілька дуже важких криз — у першій половині 1990-х, кризи 2008–2009 та 2014–2015 років, — але все одно збільшилася до 93,27 млрд у 2016 році. Це дуже низькі темпи росту: ВВП Ізраїля зараз $318,7 млрд, Сінгапура — $296,9 млрд.

 

Економіку вимірюють не тільки в цінах поточного періоду, але й у фіксованих на конкретну дату, наприклад, Світовий банк рахує в цінах 2010 року. Цей показник для України більш сумний: за роки незалежності економіка здулася на третину — до $124 млрд.

ВВП за ПКС враховує рівень цін на послуги й товари в країні. За цим показником українська економіка показує невелике зростання за роки незалежності на 6,3%

Важливо зауважити, що розрахунки ВВП за світовими практиками почалися в Україні лише з кінця 1990-х років. Попередні дані є доволі умовними оцінками. З одного боку, вони базуються на статистиці матеріального виробництва, якою користувався СРСР (що призводило до недооцінки сектору послуг), а з іншого — відсутність ринкового ціноутворення може призводити до значних штучних викривлень у даних.

 

2. ВВП на одну особу

Показник

1991

Тренд

2016

ВВП на одну особу, доларів

1489

2185

ВВП на одну особу за ПКС, доларів

6387

8271

Це один з найбільш важливих економічних показників. Він відображає обсяг споживання на одну особу й дуже тісно корелює з рівнем добробуту в країні. За паритетом купівельної спроможності ВВП за 26 років виріс майже на 30%. Це небагато, наприклад, у Польщі він збільшився у 4,7 рази. Україна посідає139-те місце у світі за цим показником і серед сусідів випереджає лише Молдову. До того ж треба зважати на те, що ВВП на душу населення за ПКС може зростати завдяки скороченню чисельності населення.

 

3. Державний борг

Показник

1992

Тренд

2016

Державний борг, млрд доларів

$3.1 млрд

$70.97 млрд

Після розпаду Радянського Союзу Росія як правонаступниця СРСР взяла на себе всі борги та зовнішні активи, тому Україна зайшла в незалежність з нульовим балансом. За 26 років держава багато позичила в країні та за кордоном, особливо після 2008 року, й на кінець 2016-го була вина кредиторам $71 млрд (дані Міністерства фінансів). Це багато. Для порівняння, більшість країн на схожому етапі розвитку мають борг на рівні 40-50% ВВП, у нас — близько 80%.

 

4. Безробіття

Показник

1993

Тренд

2016

Рівень безробіття, %

0.25%

9,3%

Якщо подивитися тільки на цифри, то здається, що рівень безробіття в Україні збільшився чи не у 40 разів. Так, щорічник Державної служби статистики за 1993 рік звітує, що того року рівень безробіття був 0,25%. Але тут треба підкреслити, що тоді використовувалася радянська методологія розрахунку. Слід зауважити, що у СРСР існувала кримінальна відповідальність за дармоїдство (рос. «тунеядство»), тому небезпечно було бути зарахованим у безробітні. У 1990-ті значна частина робітників працювали неповний робочий тиждень, тому дані за цей період насправді завищують зайнятість.

 

З 1995 року Україна стала розраховувати цей показник за методологією МОП — тоді рівень безробіття зафіксували на рівні 5,6%. В Україні негнучкий ринок праці, тому рівень безробіття був доволі сталий навіть попри потужні економічні кризи — максимальний показник був 11,6% (2000 рік). Зараз безробіття складає 9,3%, що близько до країн ЄС (9,3% на 2016 рік), але більше, ніж у Росії (5,5%) чи Сполучених Штатах Америки (5,2%).

Примітка: тут і далі дані Держстату за 2014-2016 роки без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

 

5. Середня зарплата

Показник

Розмір, рік

Тренд

Розмір, рік

Середня зарплата, доларів

$31.2, (1992р.)

$202.85, (2016р.)

Середня зарплата, грн.

73 грн, (1995р.)

5183 грн, (2016р.)

Оцінити рівень зарплат 1991 року — нетривіальне завдання. Держстат у щорічниках звітує про середньомісячну заробітну плату за цей рік на рівні 474 крб. Проте зрозуміти її реальний розмір важко: річна інфляція була 290%, а даних про середньорічні ціни або курси іноземних валют немає. НБУ надає середньорічний курс карбованця до долара починаючи з 1992 року. Тому VoxUkraine взяв середній розмір заробітної плати за 1992 рік — 6505 крб (дані Держстату). Це дозволяє порахувати середню зарплату за 1992 рік — $31,2. У 2016 році офіційна середньомісячна зарплата в Україні становила 5183 грн, що становить $202 за середньорічним курсом НБУ. Уперше Держстат дає дані про середньомісячну з/п у гривні за 1995 рік, тоді вона склала 73 грн.

 

6. Середня пенсія

Показник

Розмір, рік

Тренд

Розмір, рік

Середня пенсія, доларів

$24.69, (1992р.)

$69.0, (2016р.)

Середня пенсія, грн.

38 грн, (1996р.)

1699, (2016р.)

Пенсіонерам у незалежній Україні ніколи не було легко, але найскладніші часи випали на перші роки незалежності, коли гіперінфляція інколи «зменшувала» пенсії до двох десятків доларів. За даними Держстату, середня пенсія протягом 1992 року складала 5137 крб, у цей же період середня вартість долара була 208 крб. Виходить, що середньорічний показник пенсії був 24,69 долара. Після приборкання гіперінфляції і запровадження гривні ситуація стала поліпшуватися. Проте війна, економічна криза та девальвація знову "зменшили” середню пенсію у 2014-2015 роках до рівня першої половини "нульових”.

 

7. Чисельність населення

Показник

1991

Тренд

2016

Кількість населення, осіб

52 млн осіб

42,6 млн осіб

Україна, за даними Світового банку, має найбільші темпи депопуляції в Європі. За даними Держстату, за 26 років населення країни скоротилося на 9,3 млн осіб. Основна причина депопуляції — істотне скорочення народжуваності. В Україні є урбанізаційна тенденція — частка міського населення збільшилася на 2 відсоткових пункти.

 

8. Кількість пенсіонерів

Показник

1991

Тренд

2016

Кількість пенсіонерів, осіб

13.1, млн осіб

12.2, млн осіб

Держстат звітує про зменшення кількості пенсіонерів з 1991 року на 1,2 млн осіб. Незважаючи на це, частка пенсіонерів в структурі населення України зросла з 25,1 до 28,8%.

 

9. Зовнішня міграція

Показник

1991

Тренд

2016

Міграційний приріст, тис осіб

151.3, тис осіб

10.6, тис осіб

За 26 років незалежності з України виїхало (змінило постійне місце проживання) на 489 000 людей більше, ніж приїхало (дані Держстату). Було декілька різноспрямованих міграційних «хвиль»: перші роки в Україну активно повертались люди (можна припустити, що з інших країн СССР) і баланс виїхали-заїхали був позитивний. Але вже з 1994 українці «побігли» з країни, «велике переселення» тривало 10 років. Наступного разу позитивне сальдо мігрантів було тільки у 2005-му. З того часу за офіційними даними Держстату щорічно в Україну приїжджає жити чи працювати на декілька десятків тисяч більше, ніж покидає країну.

За даними Організації об’єднаних націй топ-5 країн, куди прямували українці — Росія, Казахстан, Польща, Сполучені Штати та Білорусь. Приїжджають в Україну з Росії, Білорусі, Казахстану, Узбекистану та Молдови.

 

10. Середня очікувана тривалість життя

Стать

1991

Тренд

2016

Чоловіки, років

64.62

66.73

Жінки, років

74.21

76.46

За останній рік одна з найбільш обговорюваних тем в Україні — реформа охорони здоров’я. Однією з незалежних «оцінок» якості медицини в країні є середня очікувана тривалість життя. Як звітує Держстат, у 1991 році серед чоловіків цей показник дорівнював 64,6 років, а серед жінок — 74,2 років. Через 25 років ми бачимо покращення — українці стали жити в середньому на два роки довше (66,7 років — чоловіки та 76,4 — жінки). Але це менше, ніж у західних сусідів: наприклад, середня тривалість життя чоловіків у Польщі становить 73,6, а жінок — 81,9 років.

 

11. Смертність

Показник

1991

Тренд

2016

Кількість померлих, тис

669.9 тис

583.6 тис

Скорочення кількості смертей в абсолютному вимірі — результат загального скорочення населення, а не кардинального поліпшення умов життя. Згідно з даними Держстату, найбільше українців вмирає через хвороби системи кровообігу, новоутворення (включаючи рак) і через зовнішні причини смерті (вбивства, самогубства, нещасні випадки, утоплення, отруєння). З 2005 року спостерігається збільшення смертей серед чоловіків через злоякісні новоутворення передміхурової залози та хвороби серця.

 

12. Смертність у малюків до одного року

Показник

1991

Тренд

2016

Кількість померлих до 1 року, осіб

8831

2955

Мабуть, найбільший український прогрес. Статистика Держстату каже, що нам вдалося зменшити дитячу смертність серед малюків до одного року майже втричі. Але Україні є куди рухатись далі. У світі заведено порівнювати рівень дитячої смертності до 5 років на 1000 народжених. За даними Світового банку, в Україні рівень дитячої смертності дорівнює 9 (63-те місце), у Польщі — 5 (39-те місце), а світовий лідер — Люксембург з показником 1,9.

 

13. Народжуваність

Показник

1991

Тренд

2016

Народжених, осіб

630.8 тис осіб

397.0 тис осіб

За цим показником тенденція невтішна. У 2016 році в Україні народилося на 232 000 малюків менше, ніж 26 років тому. Найвища кількість народжених за час незалежності була у 1991 році — 630 000 осіб (Держстат). Перші 10 років незалежності спостерігався стрімкий спад народжуваності, на початку нульових тенденція змінилася, а піковим роком став 2012-й — 520 000 малюків. Але у 2013 році народжуваність знову почала падати.

 

14. Витрати на охорону здоров'я (% від ВВП)

Показник

1991

Тренд

2016

Витрати на охорону здоров’я, % від ВВП

3.29%

3.2%

Якісна медицина — дороге «задоволення» для всіх країн. Всесвітня організація з охорони здоров’я (ВООЗ) рекомендує державам витрачати на охорону здоров’я громадян не менше 5% від ВВП. За статистикою Світового банку, у перші три роки незалежності Україна не дотримувалась цих рекомендацій і лише починаючи з 1994 року витрачала в середньому 6,7% від ВВП. У 2015 році витрати на охорону здоров’я зменшилися  до 3,8%, а у 2016 — до 3,2%.

 

15. Випускники шкіл

Показник

1991

Тренд

2016

Випускників шкіл, тисяч

406 тисяч осіб

229 тисяч осіб

Зменшення рівня народжуваності позначилося на кількості учнів середніх шкіл та закладів середньої освіти. Повну середню освіту у 1991 році отримали 406 000 осіб, а у 2016 вже 229 000 (Держстат).

 

16. Випускники університетів

Показник

1991

Тренд

2016

Випускників університетів, тисяч

137 тисяч осіб

318 тисяч осіб

Проте випускників університетів, інститутів та інших закладів III–IV рівнів акредитації у 2016 стало у 2,3 рази більше, ніж у рік проголошення незалежності (Держстат). Таке зростання відбулося через декілька причин: деякі навчальні заклади почали отримувати вищий ступінь акредитації — колишні ПТУ, що мали I-II рівень акредитації, могли ставати, наприклад, інститутами. По-друге, відбулася зміна пріоритетів: після 1991 року випускники шкіл почали більше йти до інститутів чи університетів, аніж до технікумів та училищ. Поширення тенденції до отримання людиною другої або третьої вищої освіти може бути ще одною причиною.

 


 источник

 


Шановний відвідувач, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач. Ми рекомендуємо Вам зареєструватися або зайти на сайт під своїм іменем.

комментарів

Інформаційне повідомлення

Коментувати статті на нашому сайті дозволено лише на протязі 5 днів з моменту публікації.